Προσεχείς παραστάσεις:

There are no up-coming events
Ο κύριος Ρεμ [SDH Trailer]

Η ομάδα ΘΕΑΜΑ έχει ανεβάσει συνολικά 17 θεατρικά έργα. Τις παραστάσεις έχουν παρακολουθήσει περισσότερο από 30.000 θεατές.

Ιδρύθηκε το 2010 με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με κύριο στόχο τη συμπερίληψη κι ενσωμάτωση των ηθοποιών με αναπηρία στον επαγγελματικό χώρο.

Το ΘΕΑΜΑ υπερασπίζεται την καθολική προσβασιμότητα στην Τέχνη.
Καθολική προσβασιμότητα σημαίνει:

Πρόσβαση στο:
Δομημένο περιβάλλον
Eγκαταστάσεις φιλικές και προσβάσιμες στα ανάπηρα άτομα: κατάλληλες ράμπες, τουαλέτες, χώροι στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων, διέλευση σκύλων-οδηγών και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Πρόσβαση στο:
Περιεχόμενο καλλιτεχνικού έργου
Η εξασφάλιση εργαλείων προσβασιμότητας όπως: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα [ΕΝΓ], ενδογλωσσικοί υπέρτιτλοι/υπότιτλοι [CAP/SDH], και ακουστική περιγραφή [AD] μέσω ασύρματων ακουστικών. Μεγαλογράμματη γραμματοσειρά αλλά και γραφή Braille στά έντυπα. Υποστήριξη QR code.